vasküler lezyonVasküler Lezyonların tedavisi:

Laserler 1970’li yıllardan bu yana çeşitli vasküler lezyonların tedavisinde kullanılmaktadır.

Yeni dalga boyları ve çeşitli pals süreleri geliştirilerek,vaskülerlezyonların laser tedavisi daha etkin ve daha güvenilir hale gelmiştir.

:Tedavi Prensipleri

Damarların boyutundaki,debisindeki,derinliğindeki ve çeşidindeki farklılıklar,tüm vasküler lezyonların tek bir laser dalga boyu ile etkili tedavisini engeller.En iyi sonuçlar fototermoliz ve homojen fototermoliz birleştirilerek elde edilir.